top of page

Verslag ALV - Voorstellen en Gekozen Oplossing


Op 1 februari heeft de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats gevonden. Omdat op deze vergadering een aantal belangrijke besluiten is genomen die onder andere invloed hebben op de World Trial Qualifiers, daarom hieronder een korte samenvatting. De notulen zullen binnenkort per e-mail aan alle leden worden toegezonden.

Over de voostellen die hier genoemd zijn is als volgt besloten;

WTQ - Te veel Animo.

Er is door de ALV gekozen voor Oplossing 2: Alle Qualifiers in 3 dagen. Dit heeft, naast wat organisatorische gevolgen, ook gevolgen voor de groepsindeling. Iedereen die zich heeft voor ingeschreven zal van ons een mail ontvangen met daarin het verzoek hun voorkeur voor de nieuwe groepsindeling op te geven. Zie hieronder ook het nieuwe wedstrijdschema, een en ander onder voorbehoud, wij moeten nog met de verschillende organisatoren kort sluiten of 3 dagen mogelijk is;

De TC zal een maximum van 50 runs per dag stellen, hierdoor kunnen alle voor ingeschreven combinaties(129) zich inschrijven en blijven er nog ten minste 21 plekken over voor vrije inschrijving.

Overige voorstellen

De vijf voorstellen zoals eind vorig jaar gepubliceerd zijn zijn allemaal met grote meerderheid aangenomen. Wij zullen deze voorstellen zo spoedig mogelijk in de documentatie verwerken. Het voorstel Voorrang geven aan vooringeschreven derde honden op World Trial Qualifiers treed per direct in werking, hierdoor zullen bij de inschrijving voor de World Trial Qualifiers de voor ingeschreven derde honden voorrang genieten op de niet voor ingeschreven honden.

Comments


bottom of page