top of page
Leden administratie, lid worden en lidmaatschap beeindigen

Aanmeldingsformulier DSDS lidmaatschap. Wilt u zich aanmelden als lid van de Dutch Sheep Dog Society dan kan dat via onderstaande formulier.
Type Lidmaatschap

Bedankt voor uw vertrouwen in ons, wij zullen u zo spoedig mogelijk berichten over uw nieuwe lidmaatschap.

De contributie bedraagt € 52,50 per jaar.

Gezinsleden betalen € 32,50 per jaar. 

Life-members van de ISDS betalen €25 per jaar. 

Een abonnement op het International Sheepdog News van de ISDS kost € 43,00 per jaar.

Wij adviseren alleen bij het begin van het kalenderjaar een abonnement op de ISN te nemen. Het abonnementsgeld wordt namelijk per kalenderjaar berekend. Indien een lidmaatschap wordt aangevraagd binnen een jaar nadat deze is afgemeld wordt €15 administratiekosten in rekening gebracht. Wij verzoeken u binnen 14 dagen na inleveren van uw aanmeldingsformulier uw contributie te voldoen op rekening:


Rabobank rekeningnummer NL50 RABO 0104 8278 31 ten name van Dutch Sheep Dog Society
​Zodra uw betaling is ontvangen, wordt uw aanmelding omgezet in een lidmaatschap en wordt u tevens aangemeld bij de ISDS
Vragen over Lidmaatschap en wijziging van gegevens of beeindigen van het lidmaatschap kan per email ledenadministratie@dutchsheepdogsociety.nl
DSDS lidmaatschap opzeggen
Voor beeindiging van het lidmaatschap van de Dutch Sheep Dog Society, kunt u een e-mail sturen aan de ledenadministratie. Graag uw naam. adres, uw lidmaatschapnummer en de reden van opzegging vermelden.  

bottom of page