top of page

Als leidraad voor de organisatie van de Dutch Nationals worden de ISDS ‘Rules for Trials’ gebruikt. Deze regels zijn opgesteld voor de Nationals en Internationals van de ISDS waarbij de intentie wordt uitgesproken om deze regels te laten gelden voor alle trials. Met name de technische regels betreffende parcours, puntentelling zijn duidelijk en direct toepasbaar. Daarnaast zijn echter veel regels uit de Rules for Trials specifiek gericht op de organisatorische structuur binnen de ISDS. Voorbeelden daarvan zijn zaken over lidmaatschap en inschrijving. Andere regels betreffende criteria voor deelname van handlers en honden aan de Dutch National wijken af van de Rules for Trials. In onderstaande regels zijn de belangrijkste zaken uit de Rules for Trials die van belang zijn voor de Dutch National vertaald en waar nodig aangevuld met zaken die naar het inzicht van de TC wenselijk en mogelijk zijn. Het is geen uitputtende vertaling van de ‘Rules for Trials’ maar een set aan praktische afspraken aan de hand waarvan het mogelijk is om een goede Dutch National te organiseren. De Dutch National heeft als doel het bepalen van de op dat moment sterkste combinatie en deze te kronen als Dutch National Champion . Dit document is gebaseerd op ‘Kwalificatie WT2017 - Regels en richtlijnen’ aangevuld met regels zoals deze afgelopen jaren zijn toegepast voor de Dutch Nationals.

Als leidraad voor de organisatie van de WT-Qualifiers gebruiken we de ISDS ‘Rules for Trials’. Deze regels zijn opgesteld voor de Nationals en Internationals van de ISDS waarbij ze de intentie uitspreken om deze regels te laten gelden voor alle trials. Met name de technische regels betreffende parcours en puntentelling zijn duidelijk en direct toepasbaar. Daarnaast zijn veel regels uit de Rules for Trials specifiek gericht op de organisatorische structuur binnen de ISDS. Voorbeelden daarvan zijn zaken over lidmaatschap en inschrijving. Andere regels betreffende criteria voor deelname van handlers en honden voor de WT wijken af van de Rules for Trials.

In onderstaande regels zijn de belangrijkste zaken uit de Rules for Trials die relevant zijn voor de WT-Qualifiers vertaald en waar nodig aangevuld met zaken die naar het inzicht van de TC wenselijk en mogelijk zijn. Het is geen uitputtende vertaling van de ‘Rules for Trials’ maar praktische afspraken aan de hand waarvan het mogelijk is om een goede reeks WT-Qualifiers te organiseren.

De WT-Qualifiers hebben als doel het samenstellen van een zo sterk mogelijk Nederlands team voor de WT.

De TC streeft ernaar om een viertal wedstrijden te organiseren op Open niveau waardoor we de beste combinaties kunnen afvaardigen.

Dit document is een toevoeging op Dutch Nationals - Regels en richtlijnen en beschrijft de praktische zaken met betrekking tot de Dutch National Driving Championship. Als de eerste Dutch National Driving Championship een succes blijkt en er redelijkerwijs aangenomen kan worden dat dit jaarlijks herhaald zal worden is het doel om dit document samen te voegen met de Dutch Nationals - Regels en richtlijnen. bij de Dutch National Driving Championship zal er gezocht worden naar de combinatie die de schapen zo ver mogelijk recht vooruit kan drijven.

De Dutch Sheep Dog Society heeft een Novice challenge in het leven geroepen. Een uitdaging voor de handler die samen met zijn/haar hond een challenge zoekt. Een mooie voorbereiding op het nieuwe seizoen.

In drie weekenden,  op drie verschillende locaties zullen er wedstrijden worden georganiseerd, in ieder weekend wordt er op zaterdag en zondag een run gelopen. Deze wedstrijden zullen verschillende uitdagende parcoursen bevatten. Over drie weekenden worden de beste 4 behaalde resultaten bij elkaar opgeteld. Het is dus aan de handler zelf hoe hier mee om te gaan. Ga je voor de uitdaging om bij de beste 3 te komen dan is het belangrijk dat je tenminste 4 goede resultaten neerzet. Er zal geen finale worden gehouden, de totalen van de 4 beste runs zullen de top 3 bepalen.

De Challenger Cup is een competitie voor beginnende handlerscombinaties. Deze competitie bestaat uit een aantal (particuliere) wedstrijden waarvan de punten worden verzameld. Het doel van de Challenger Cup is het bevorderen van groei en doorstroming voor klasse 1 & 2 handlers

Na een kort seizoen van dat in het voorjaar begint zal dit ieder (na)jaar afgesloten worden met een finale waarbij de beste van dat seizoen uitgenodigd worden om deel te nemen.

Het streven is om in het winterseizoen een aantal andere activiteiten aan te bieden die bijdragen aan de groei en doorstroming van combinaties in de klasse 1 en 2.

Dit document (versie 2018) is geschreven naar de huidige situatie maar zal met de nieuwe opzet van de Challenger Cup voor seizoen 2019 en verder worden herzien.

Please reload

bottom of page