top of page

Om iedereen een kans te geven om bij te dragen aan verbetering van onze regels en richtlijnen en de manier waarop wij wedstrijden organiseren geeft het bestuur ieder lid de mogelijkheid een voorstel in te dienen voor de Algemene Leden Vergadering.

In onderstaand document staat het een en ander uitgeschreven.

 

Document - Voorstellen ALV

Tussen 1 en 31 december 2018 hebben leden van de Dutch Sheep Dog society zich voor in kunnen schrijven voor de Qualifiers voor World Trial 2020 die dit jaar georganiseerd worden. Deze voorinschrijving geeft (voor 1e en 2e honden) gegarandeerde toegang tot deze Qualifier wedstrijden.

De eerste wedstrijd in de World Trial Qualifier serie staat gepland op 13 & 14 april 2019 Op deze datum is er bijna 12 uur zonlicht dat net aan genoeg licht geeft voor 50 runs Om te kunnen garanderen dat ten minste de 112 vooringeschreven combinaties kunnen starten zullen er keuzes gemaakt moeten worden.  In dit document staan een aantal opties met daarbij de mogelijke gevolgen opgesomd.

Aanpassing 2e paragraaf van artikel 5.6 van ‘World Trial Qualifiers - Regels en Richtlijnen’  zodat voorinschrijving met drie honden voorrang geven op losse inschrijvingen na de voorinschrijving.

Leden die de moeite nemen om voor in te schrijven hebben grotere kans om hun derde hond te starten. Omdat lidmaatschap voor iedereen toegankelijk is ziet de TC geen bezwaar om deze regel aan te passen.

Het Niet-Leden tarief is extra hoog gezet om het bewust niet lid zijn van de DSDS te bestraffen. Echter is het lidmaatschap van de DSDS alleen mogelijk voor Nederlanders. Wij zouden graag niet Nederlandse handlers verwelkomen op onze trials. Voor hen is het niet-leden tarief onevenredig hoog zonder dat zij een keuze hebben. Wij stellen daarom voor om bij niet Nederlandse handlers die aan kunnen tonen dat zij lid zijn van de ISDS het leden tarief met een kleine toeslag ten bate van de clubkas te rekenen

Door de toevoeging van een finale zal deelname aan de Dutch National Novice aantrekkelijker worden voor handlers.

Omdat we op zoek zijn naar de beste jonge hond is een beperking door eerder behaalde resultaten in onze ogen niet relevant.

In de huidige situatie worden minder ervaren handlers die een getrainde hond met ‘Open’ resultaat benadeeld. Door de resultaten per combinatie te beschouwen blijft het doel van deze regel overeind maar hebben handlers die een hond aanschaffen met reeds een open resultaat alsnog een eerlijke kans om deel te nemen aan de Dutch National Novice.

Please reload

bottom of page