top of page

Inschrijven

Startgelden:

- Leden: €25,-

- Niet leden: €35,-

Niet optijd betaald = niet lopen!

Startgeld overmaken naar rekeningnummer: NL50RABO0104827831 ten name van Dutch Sheepdog Society onder vermelding van uw lidmaatschapnummer, naam handler, naam hond en Qualifier

bottom of page