Q-Koorts


BELANGRIJKE INFORMATIE voor organisatoren van wedstrijden schapendrijven/clinics en voor trainingscentra!!!

Tijdens een toevallige controle van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) bij een schapenhouder waar ook wedstrijden schapendrijven worden georganiseerd kwam de vraag naar voren of voor een dergelijk evenement de schapen al dan niet ingeënt moeten worden tegen de q-koorts. Naar aanleiding hiervan is er een mailwisseling geweest tussen beide partijen. Hieronder volgt het belangrijkste gedeelte hiervan:

VRAAG: als ik een wedstrijd schapendrijven organiseer, valt dat dan onder de regelgeving verplicht inenten tegen Q-koorts? Voorbijgangers/toeschouwers mogen niet op het wedstrijdveld komen.

NVWA: Dieren jonger dan 3 maanden hoeven niet gevaccineerd te worden. Dus dieren geboren op of ná 1 mei mogen/kunnen niet worden gevaccineerd vóór 1 augustus van hetzelfde jaar. Deze dieren komen voor 1 augustus van het volgende jaar aan de beurt. Of zoveel eerder, als het dier wordt ingezet voor fok doeleinden of afvoer naar een (ander) publieksbedrijf, evenement, keuring etc. Alle schapen en geiten op professionele melkbedrijven, op professionele opfokbedrijven en op locaties met een publieksfunctie die vóór 1 augustus de leeftijd hebben van 3 maanden moeten jaarlijks voor 1 augustus worden gevaccineerd tegen de Q-koorts. Dat geldt ook voor de dieren die een basisvaccinatie krijgen waarbij de 2e vaccinatie ná 1 augustus wordt gegeven.