top of page

Q-Koorts


BELANGRIJKE INFORMATIE voor organisatoren van wedstrijden schapendrijven/clinics en voor trainingscentra!!!

Tijdens een toevallige controle van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) bij een schapenhouder waar ook wedstrijden schapendrijven worden georganiseerd kwam de vraag naar voren of voor een dergelijk evenement de schapen al dan niet ingeënt moeten worden tegen de q-koorts. Naar aanleiding hiervan is er een mailwisseling geweest tussen beide partijen. Hieronder volgt het belangrijkste gedeelte hiervan:

VRAAG: als ik een wedstrijd schapendrijven organiseer, valt dat dan onder de regelgeving verplicht inenten tegen Q-koorts? Voorbijgangers/toeschouwers mogen niet op het wedstrijdveld komen.

NVWA: Dieren jonger dan 3 maanden hoeven niet gevaccineerd te worden. Dus dieren geboren op of ná 1 mei mogen/kunnen niet worden gevaccineerd vóór 1 augustus van hetzelfde jaar. Deze dieren komen voor 1 augustus van het volgende jaar aan de beurt. Of zoveel eerder, als het dier wordt ingezet voor fok doeleinden of afvoer naar een (ander) publieksbedrijf, evenement, keuring etc. Alle schapen en geiten op professionele melkbedrijven, op professionele opfokbedrijven en op locaties met een publieksfunctie die vóór 1 augustus de leeftijd hebben van 3 maanden moeten jaarlijks voor 1 augustus worden gevaccineerd tegen de Q-koorts. Dat geldt ook voor de dieren die een basisvaccinatie krijgen waarbij de 2e vaccinatie ná 1 augustus wordt gegeven.

VRAAG: het is me niet helemaal duidelijk. Valt specifiek schapendrijven waar publiek niet in aanraking komt met dieren nu wel of niet onder de vaccinatieplicht? Ik lees uit de publicatie eigenlijk alleen evenementen waar publiek in aanraking komt met dieren?

NVWA: Mensen kunnen besmet worden door besmette stofdeeltjes in te ademen. De stofdeeltjes kunnen zich via de lucht over grote afstanden verspreiden. Dit is de voornaamste oorzaak van besmetting bij de mens. DUS JA: DE VACCINATIEPLICHT GELDT HIER OOK Let op: de gevaccinneerde dieren moeten ook, uiterlijk vóór 1 augustus, als gevaccineerd worden geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Dienst RVO). De betreffende schapenhouder heeft zowel ons als de DSDS van het bovenstaande in kennis gesteld, daarvoor onze hartelijke dank. De BCCN heeft naar aanleiding van deze melding intensief contact gehad met zowel de NVWA als LVO, er zijn pittige vragen gesteld en felle discussies gevoerd. Echter men blijft bij het standpunt dat er voor schapendrijfwedstrijden een vaccinatieplicht geldt.

Voor de DSDS betekent dit dat zij al haar activiteiten met schapen alleen nog maar zal organiseren met ingeënte schapen. Deze vaccinatieplicht geldt niet alleen voor beide clubs maar OOK voor diegenen die PARTICULIERE wedstrijden organiseren. Eigenlijk kun je kortweg zeggen dat daar waar bewust publiek en schapen worden samengebracht er ingeënt moet worden. LET OP: DEELNEMERS ZIJN OOK PUBLIEK!

Zoals wij nu begrijpen geldt deze eis ook voor trainingscentra en plaatsen waar clinics worden georganiseerd. De NVWA heeft aangekondigd na 1 augustus intensief te gaan controleren. Wij hebben ons bij hen door onze vragen op de kaart gezet het zou ons dan ook niet verbazen als er controles gaan plaatsvinden tijdens onze activiteiten. Wij willen dan ook iedereen waarschuwen. Als bij controle door de NVWA blijkt dat de schapen niet ingeënt zijn dan wordt de activiteit direct stopgezet. De NVWA regelt de verplichte vaccinatie op kosten van de eigenaar van de schapen. Verder krijgt de schapenhouder een bestuurlijke boete opgelegd. In dit geval gaat het om een ernstige overtreding waarvoor de boete minimaal 2500 euro bedraagt. De DSDS is van mening dat we op verantwoorde wijze onze sport moeten kunnen blijven beoefenen, zonder dat de volksgezondheid gevaar loopt en zonder dat de eigenaar van de schapen onnodige financiële risico’s loopt.

Info Q koorts: Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. Q-koorts is een zoönose, wat betekent dat de bacterie van dier op mens wordt overgedragen. De belangrijkste besmettingsbron voor de mens zijn schapen en geiten. De bacterie verspreid zich voornamelijk via de lucht. Mensen raken besmet door het inademen van de bacterie. Professionele melkschaap- en opfokbedrijven én bedrijven/organisaties met een publieksfunctie moeten jaarlijks voor 1 augustus hun schapen/geiten inenten én registreren bij RVO, dieren die aangevoerd worden voor een evenement of keuring moeten uiterlijk 3 weken vóór het evenement gevaccineerd én geregistreerd zijn. Als schapen nog niet eerder zijn gevaccineerd, is twee maal enten noodzakelijk. Tussen de eerste en de tweede vaccinatie zit een periode van drie weken. Tussen de tweede vaccinatie en het evenement zit uiterlijk drie weken. Alleen de dieren die werkelijk deelnemen aan het evenement hoeven gevaccineerd te worden.

Met dank aan de BCCN-COWS voor het uitzoeken en uitwerken van dit topic.

de Trial Commissie


bottom of page