top of page

Voorstellen regels en richtlijnen WTQ voor de ALV

Beste leden,


Hierbij 4 alternatieven voor de Regels en Richtlijnen WTQ waarop gestemd kan worden tijdens de ALV van vrijdag 10 december.

De basis is de keuze waarbij de regels ongewijzigd worden gelaten te opzichte van de vorige WTQ.

De voorstellen tot wijziging die zijn binnengekomen overlappen op sommige onderdelen en zijn daarom samengevoegd zoals aangekondigd in de oproep tot voorstellen.


De punten van de basisregels waar een wijziging op is voorgesteld staan op de eerste pagina vermeld van ieder alternatief (1, 2 en 3), samen met de namen van de leden die voorstellen met deze strekking hebben gedaan.


Uiteraard heeft ook de TC veel tijd en aandacht besteed aan de vervolmaking van de wedstrijdregels, waarvoor een grote erkentelijkheid bestaat vanuit het bestuur voor Susanne Lejuez, Maartje Gotink en consorten.

Graag tot ziens op de ALV op vrijdag 10 december aanstaande 20.00 uur online.

Geen link voor de vergadering? Graag even een mail naar info@dutchsheepdogsociety.nl.


Hierbij de voorstellen:


WTQ 2022 regels Basis
.pdf
Download PDF • 527KB

WTQ 2022 regels Alternatief 1
.pdf
Download PDF • 537KB

WTQ 2022 regels Alternatief 2
.pdf
Download PDF • 549KB

WTQ 2022 regels Alternatief 3
.pdf
Download PDF • 545KB

Comentarios


bottom of page