top of page

Voorstellen ALV


Om iedereen een kans te geven om bij te dragen aan verbetering van onze regels en richtlijnen en de manier waarop wij wedstrijden organiseren geeft het bestuur ieder lid de mogelijkheid een voorstel in te dienen voor de Algemene Leden Vergadering.

In onderstaand document staat een en ander uitgeschreven.

Document - Voorstellen ALV

Comments


bottom of page