top of page

Update ALV/geen ALV DSDS

In aanvulling op ons eerdere Belangrijke Bericht inzake een eventuele verschuiving van de schapendrijfactiviteiten van BCCN naar DSDS, het volgende met betrekking tot een mogelijk noodzakelijke ALV van de DSDS in december 2023:

Punt 1: De ALV van de BCCN moet instemmen met het voorstel

Als dat niet gebeurt, dan is er geen ALV van de DSDS in december aangezien de echte noodzaak daarvoor ontbreekt.

Als dat wel gebeurt, dan is er een online ALV van DSDS op zaterdag 16 december 2023.

Op 8 december volgt uitsluitsel als de BCCN een besluit heeft genomen.Comments


bottom of page