top of page

Uitnodiging Handlers Vergadering


Naar aanleiding van onze oproep eerder deze week heeft Ron Snoeck aangeboden om een handlers vergadering te organiseren. Wij nodigen dan ook alle handlers uit deel te nemen aan deze vergadering.

Datum & Tijd: Vrijdag 26 mei 2016 20:00uur

Locatie: Eetcafé De Voorstraat, Voorstraat 13, 3628AH Kockengen

Het afgelopen jaar is gebleken dat er behoefte is om het systeem van de Qualifiers voor de World Trial te herzien, de Nursery en Novice bestaan veelal alleen uit een Dutch National en de CC is ook aan verfrissing toe. Omdat wij als bestuur de Trial Commissie graag een duidelijke richting hiervoor mee willen geven en de input van de handlers hiervoor belangrijk is, zouden wij de handlers willen vragen deze avond bijeen te komen om tot een drietal adviezen aan te dragen aan het bestuur:

“Hoe kunnen de World Trial Qualifiers zo aantrekkelijk en vooral zo eerlijk mogelijk georganiseerd worden.”

"Hoe kunnen we de Nursery en Novice aantrekkelijk maken"

"Hoe ziet een goed Challenger Cup klassement er uit"

Het bestuur zal op basis van deze adviezen de TC verzoeken om een concreet plan en set van regels samen te stellen waarmee de Qualifiers, Nursery, Novice en het CC klassement beter aansluit bij de wensen van de handlers.

Om enig beeld van de te verwachten opkomst verzoeken wij je via dit Facebook event, of per e-mail ( Handlersvergadering@dutchsheepdogsociety.nl) aan te melden.

Op deze handlers vergadering kunnen geen besluiten genomen worden. Het bestuur en de TC zullen alle adviezen in overweging nemen. Mochten er concrete plannen hieruit ontstaan dan zullen wij deze op de eerst volgende ALV presenteren en ter stemming brengen.

ander leesvoer:

Comments


bottom of page