top of page

Oproep Handlers Vergadering


Het afgelopen jaar is gebleken dat er behoefte om het systeem van de Qualifiers voor de World Trial te herzien, de Nursery en Novice bestaan veelal alleen uit een Dutch National en de CC is ook aan verfrissing toe. Omdat wij als bestuur de Trial Commissie graag een duidelijke richting hiervoor mee willen geven en de input van de handlers hiervoor belangrijk is, zouden wij de handlers willen vragen zich te verenigen in een Handlers Vergadering om zo tot een drietal adviezen aan het bestuur te komen:

“Hoe kunnen de World Trial Qualifiers zo aantrekkelijk en vooral zo eerlijk mogelijk georganiseerd worden.”

"Hoe kunnen we de Nursery en Novice aantrekkelijk maken"

"Hoe ziet een goed Challenger Cup klassement er uit"

Het bestuur zal op basis van deze adviezen de TC verzoeken om een concreet plan en set van regels samen te stellen waarmee de Qualifiers, Nursery, Novice en het CC klassement beter aansluiten bij de wensen van de handlers.

Heb je interesse om voor een of alle voorstellen het voortouw te willen nemen in het organiseren van een handlers vergadering dan horen wij dit graag via bestuur@dutchsheepdogsociety.nl Natuurlijk kunnen wij vanuit het Bestuur of de TC, waar nodig, ondersteuning bieden.

Comments


bottom of page