top of page

Geen ALV in december
Op 7 december heeft de BCCN geen besluit genomen over een eventuele overdracht van activiteiten naar de DSDS. Dat betekent dat er geen ALV noodzakelijk is voor de DSDS op korte termijn.

Onze eerstkomende ALV zal dus komend voorjaar plaatsvinden.

Aangezien de zittende bestuursleden dan conform de statuten vanwege het verstrijken van 3 jaar aftreden, worden de leden uitgenodigd zich kandiaat te stellen voor de bestuursfuncties. Er is in ieder geval een vacature voor secretaris, maar ook voor de functie van voorzitter en penningmeester kan men zich kandidaat stellen. Ook de TC treedt af.

Of de zittende penningmeester, voorzitter en TC herkiesbaar zullen zijn wordt tijdig medegedeeld.


De contributienota's zijn inmiddels verstuurd, graag tijdige betaling:)

Rest ons alle leden fijne feestdagen en een goede jaarwisseling te wensen!Comments


bottom of page