top of page

Dutch National Championship OPEN 2021

Open klasse (klasse 3)

Op 15, 16 en 17 oktober organiseert de DSDS in samenwerking met Naud Maassen de Dutch National Open klasse. Op vrijdag en zaterdag zullen de voorrondes worden gelopen. De beste 16 over de 2 dagen gaan door naar de finale op zondag.


Handlers kunnen een voorkeurs dag aangeven, hier kunnen geen rechten aan worden verleend.

Maximum aantal deelnemers per dag zal 45 runs zijn, indien nodig kan er een standaard worden ingesteld.


Een hond kan in 1 kalenderjaar slechts 1 maal uitkomen op een Dutch National.


Inschrijven opent op 7 september.

Sluitingsdatum is 30 september.

Er kunnen per handler 2 honden worden ingeschreven en 1 reserve hond.

U kunt zich opgeven via info@dutchsheepdogsociety.nl

Onder vermelding van:

  • Naam handler

  • Naam hond(en)

  • Lidmaatschap nummer ISDS of DSDS

  • Voorkeur dag

De kosten voor deze wedstrijd bedraagt volgens lidmaatschap

  • DSDS lid € 25,00 per combinatie

  • Geen lid € 35,00 per combinatie

De uiterste inschrijf- en betaaldatum is 30 september 2021.

Betalingen via bankrekening NL50RABO 0104827831 t.n.v. Dutch Sheepdog Society

o.v.v. lidmaatschapsnummer, naam handler, naam hond(en), datum plaats van de trial waarvoor u betaald.

Let op: niet tijdig inschrijven en/of betalen is helaas niet meedoen.


We zullen het weekend van de Dutch National te gast zijn op het terrein van Naud Maassen aan de Visweg in Raar.

De jury is Annette Melhede uit Denemarken.


Coronavirus:

De maatregelen in verband met COVID-19 zijn versoepeld en activiteiten kunnen met in acht name van de richtlijnen RIVM weer worden georganiseerd. Bij het houden van activiteiten door DSDS zullen de richtlijnen van het RIVM strikt worden nageleefd.


Ondanks dat de maatregelen zijn versoepeld houdt dit niet in dat het virus ook verdwenen is en dat er nog steeds een risico op verspreiding bestaat. Alle deelnemers aan activiteiten moeten zelf de afweging maken of zij gezien de eigen persoonlijke situatie het veilig genoeg vinden om deel te nemen aan de activiteiten.

Mocht bij het deelnemen aan een activiteit, ondanks de genomen voorzorgmaatregelen, toch besmetting plaatsvinden dan kan DSDS hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen en zal DSDS alle aansprakelijkheid hiervoor moeten afwijzen.

Comments


bottom of page