top of page

Gezocht: Nieuwe Bestuurs- en Trial Commissie Leden

Zoals in de kerstboodschap al aangekondigd zal het volledige bestuur, de volledige Trial Commissie en de Ledenadministratie per komende ALV zich niet herkiesbaar stellen of hun functie neerleggen. Daarom deze oproep aan onze leden om nieuwe bestuursleden voor te dragen of zich kandidaat te stellen voor de Trial Commissie of de Ledenadministratie.

Voor het bestuur zijn wij op zoek naar invulling van de volgende rollen

Voor de Trial Commissie zoeken wij

Daarnaast dient ook de Ledenadministratie te worden beheerd

Een overzicht van alle posities vind je op onze vacaturesite Kandidaatstelling voor de bestuursfuncties kunnen voorzien van ten minste 'Naam Kandidaat', ' Beoogde Functie', 'korte profielschets Kandidaat', 'Korte motivatie' en de namen van de leden die de voordracht doen per e-mail Aanmeldingen voor de Trial Commissie kunnen voorzien van ten minste 'Naam Kandidaat', ' Beoogde Functie' en 'een Korte Motivatie via het formulier onder de vacature of per e-mail

Aanmeldingen en Kandidaatstellingen dienen uiterlijk 29 februari 2020 bij ons binnen zijn om op de ALV in behandeling te worden genomen. LET OP: Kandidaat bestuurders moeten gesteund worden door tenminste drie leden

Comments


bottom of page