top of page

ALV 8 april om 20.00 uur

Geachte leden van de DSDS,

Op vrijdag 8 april om 20.00 uur zullen we voorjaars ALV organiseren.

Locatie is online en de vergaderlink volgt samen met de stukken.

De voorlopige agenda is als volgt:

​1.​ ​Opening en vaststelling agenda ​2.​ ​Ingekomen stukken en mededelingen ​3.​ ​Notulen ALV 2020 4.​ Jaarverslagen ​4.1.​ Jaarverslag Voorzitter ​4.2.​ Jaarverslag Secretariaat 5.​ Financiën ​5.1.​ Financieel Jaaroverzicht ​5.2.​ Jaarverslag Penningmeester 5.3 Verslag van de kascommissie/decharge bestuur ​5.4.​ Nieuwe Kascommissie 6.​ ​Installatie 2 nieuwe leden Trial Commissie (info volgt) 7. Westrijddata Dutch Nationals en WT Qualifiers ​8.​ ​Rondvraag ​9.​ Sluiting

Heb je nog punten voor de ALV, dan graag even mailen naar secretariaat@dutchsheepdogdociety.nl. Graag tot 8 april! Met vriendelijke groet, Het bestuur van de DSDS

Comments


bottom of page