top of page

Uitnodiging TeamNL

Op 25 oktober j.l. hebben wij van de ISDS een brief ontvangen met daarin informatie over de Nederlandse afvaardiging naar de World Sheepdog Trials 2020 die van 17 t/m 20 september 2020 op Castle Howard Estate in York, Engeland gehouden wordt. Vanzelfsprekend hebben wij positief gereageerd op deze uitnodiging.

In deze brief staat vermeld dat we 15 combinaties mogen afvaardigen en aan welke eisen deze dienen te voldoen. Ook mogen we 3 Young Handlers Afvaardigen.

Een aantal belangrijke punten over deelname:

  • Each handler and qualifying dog must have come placed in the national ranking

  • Each entrant must be a resident of the country

  • Each entrant must have qualified in that country

  • Any entrant may only compete for entry through one country

  • Any handler may run a maximum of two dogs

Met 15 plaatsen zullen de volgende combinaties worden uitgenodigd voor een plek in het team

1 Susanne Lejuez - Gain 2 Roy Terpstra - Sky The Big Saren 3 Serge van der Zweep - Llanfarian Jenny 4 Carlette van Schaick - Charlie 5 Susanne Lejuez- Eryn 6 Priscilla Augustijn - Bruce 7 Eric van der Aa - Dot 8 John Pluta - Greifental Nick 9 Erika van der Ham - Moss 10 Serge van der Zweep -Mac 11 Tjitse Terpstra -James The Big Saren 12 Ellen Kraan - Glencregg Luck 13 Francis Chai - Mink 14 Tjitse Terpstra - Llanfarian Bet 15 Tom Mennen - Linn

Young Handlers Voor Young handlers geld naast de regels die voor alle deelnemers ook nog een aantal aanvullende regels waarvan onderstaande de belangrijkste is

  • Handlers are defined by being no more than 21 years of age on day one of the trials, 17th Sept 2020

In het klassement staat een Young Handler die Nederland mag vertegenwoordigen op de World Trial 2020

25 Didi Woning - Mate

Vervolg

  • De Dutch Sheep Dog Society zal aan de ISDS bevestigen dat wij Qualifiers georganiseerd hebben en de uitkomst hiervan delen.

  • Alle handlers die een plek in het team hebben zullen van ons binnenkort een mail ontvangen met meer informatie en de vraag of zij deel uit willen maken van het team.

  • Uiterlijk 1 december a.s. zal de ISDS de registratieformulieren met de DSDS delen.

  • Tussen 1 februari en 1 april 2020 kunnen teamleden zich inschrijven voor de WT2020, de DSDS zal waar nodig hier in ondersteunen.

Momenteel is de Trial Commissie bezig met Sponsoring voor het Team, Team Kleding en een TeamNL Event. Zodra daar meer over bekend is zullen we dit vanzelfsprekend met jullie delen.

Documeten

bottom of page