top of page

Officiële uitnodiging World Trial 2020


Op 10 april j.l. hebben wij van de ISDS de officiële uitnodiging ontvangen om een Nederlandse afvaardiging te selecteren voor de World Sheepdog Trials 2020 die van 17 t/m 20 september 2020 op Castle Howard Estate in York, Engeland gehouden wordt. Vanzelfsprekend hebben wij positief gereageerd op deze uitnodiging.

In de brief worden nog een aantal aanvullende eisen genoemd voor de manier waarop wij onze qualifiers organiseren, de inhoud van de brief beschouwen wij dan ook als amendment op de reeds geldende regels.

bottom of page