top of page

World Trial 2017 Kwalificatie - Regels en richtlijnen


Op de ALV van 29 januari j.l. zijn er een aantal voorstellen gedaan voor de aanpassing en verduidelijking van het 'World Trial 2017 Kwalificatie - Regels en richtlijnen' document. Wij hebben getracht deze aanpassingen zo goed mogelijk te verwerken. Het definitieve document is nu hier te downloaden.

bottom of page