top of page

Voorstel World Trial Qualifiers


Als leidraad voor de organisatie van de WT-kwalificatiewedstrijden worden de ISDS ‘Rules for Trials’ gebruikt. Deze regels zijn opgesteld voor de Nationals en Internationals van de ISDS waarbij de intentie wordt uitgesproken om deze regels te laten gelden voor alle trials. Met name de technische regels betreffende parcours, puntentelling zijn duidelijk en direct toepasbaar. Daarnaast zijn echter veel regels uit de Rules for Trials specifiek gericht op de organisatorische structuur binnen de ISDS. Voorbeelden daarvan zijn zaken over lidmaatschap en inschrijving. Andere regels betreffende criteria voor deelname van handlers en honden voor de WT wijken af van de Rules for Trials.

In het document 'World Trial 2017 Kwalificatie - Regels en richtlijnen' zijn de belangrijkste zaken uit de Rules for Trials die van belang zijn voor de WT-kwalificatiewedstrijden vertaald en waar nodig aangevuld met zaken die naar het inzicht van de TC wenselijk en mogelijk zijn. Het is geen uitputtende vertaling van de ‘Rules for Trials’ maar praktische afspraken aan de hand waarvan het mogelijk is om een goede reeks WT-kwalificatiewedstrijden te organiseren.

De WT-kwalificatiewedstrijden hebben als doel het samenstellen van een zo sterk mogelijk Nederlands team voor de WT. De TC streeft er naar om een viertal wedstrijden te organiseren op kwalificatie niveau waardoor de beste combinaties afgevaardigd kunnen worden.

Opmerkingen


bottom of page