29.02.2020

Beste Leden,

Op 16 januari j.l. heeft het huidige bestuur aangegeven zich per komende Algemene Leden Vergadering niet meer herkiesbaar te stellen. Het bestuur heeft aan de leden gevraagd voor 1 maart 2020 kandidaten voor te dragen voor zowel het bestuur als de Trial Com...

16.01.2020

Zoals in de kerstboodschap al aangekondigd zal het volledige bestuur, de volledige Trial Commissie en de Ledenadministratie per komende ALV zich niet herkiesbaar stellen of hun functie neerleggen. Daarom deze oproep aan onze leden om nieuwe bestuursleden voor te dragen...

03.12.2018

Tot afgelopen vrijdag konden leden voorstellen indienen voor de Algemene Leden Vergadering. Totaal zijn er 5 voorstellen ontvangen. 3 van deze voorstellen zijn afkomstig van de Trial Commissie, een vanuit het bestuur en 1 vanuit een van de Bestuurs en TC leden op perso...

28.09.2018

Om iedereen een kans te geven om bij te dragen aan verbetering van onze regels en richtlijnen en de manier waarop wij wedstrijden organiseren geeft het bestuur ieder lid de mogelijkheid een voorstel in te dienen voor de Algemene Leden Vergadering.

17.03.2018

Op vrijdag 23 maart 2018 om 20:00 zal de Dutch Sheep Dog Society haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering houden bij Helena, Zegwaartseweg 49A, 2728 PA Zoetermeer. Meer informatie en alle stukken staan op de Agenda

26.05.2017

Afgelopen vrijdag 26 mei 2017 zijn een aantal handlers bij elkaar gekomen om eens na te denken over de richting die zij de DSDS graag op zouden zien gaan. Bij deze het verslag van deze bijeenkomst 

Wij willen alle aanwezigen bedanken voor hun inbreng.

13.04.2017

Naar aanleiding van onze oproep eerder deze week heeft Ron Snoeck aangeboden om een handlers vergadering te organiseren. Wij nodigen dan ook alle handlers uit deel te nemen aan deze vergadering. 

Datum & Tijd:  Vrijdag 26 mei 2016 20:00uur

Locatie:           Eetcafé De V...

12.04.2017

Het afgelopen jaar is gebleken dat er behoefte om het systeem van de Qualifiers voor de World Trial te herzien, de Nursery en Novice bestaan veelal alleen uit een Dutch National en de CC is ook aan verfrissing toe. Omdat wij als  bestuur de Trial Commissie graag een du...

17.02.2017

Team Captain Serge van der Zweep - Gary & Llanfarian Jenny

Susanne Lejuez - Gain

Jetty Roos - Pip

John Pluta - Nick

Roy Terpstra - Whitemoorborder Colin

Ernest Smeenk  - Conquest Jethro

Anuschka Schellekens - Pip

Ron Snoeck Conquest - Mossie

Wil Schellekens - Stacey & Pepe

Piet...

17.01.2017

Op vrijdag 31 maart 2017 om 20:00 zal de Dutch Sheep Dog Society haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering houden op Landgoed Morgenstern te Barchem. Leden zullen binnenkort de stukken en officiële uitnodiging ontvangen.

Zet deze datum alvast in je agenda.

Please reload